Citáty o priateľstve

 • Priateľstvo je jedna duša v dvoch telách.
 • Priatelia sú ako hviezdy. Nie vždy sú vidieť, ale vieme, že existujú.
 • Priateľstvo je najväčší dar aký môžeš dostať.
 • Priatelia sú ako cukríky. Nie je dôležitý obal, ale náplň.
 • Priateľstvo je ako niť, ktorá keď sa roztrhne, dá sa ešte zviazať, ale uzol zostane.
 • Pre život potrebujeme priateľov. Nezáleží akí sú, ale čo pre nás znamenajú.
 • Keď chceš nájsť pravých priateľov, hľadaj ich v období dažďa svojho života.
 • Priateľstvo je ako plastový tanier. Nikdy sa nedá rozbiť.
 • Nie diaľka, ale zabudnutie je koniec priateľstva.
 • Sebectvo je jed každého priateľstva.
 • Ozajstný priateľ je ako znamienko. Nikdy sa ho nezbavíš.
 • Falošný priateľ je horší ako nepriateľ, pretože nepriateľovi sa vyhýbaš a priateľovi veríš.
 • Priatelia sú anjeli, ktorí nám pomáhajú, keď naše krídla zabudli lietať.
 • Nevysvetľuj, Tvoji priatelia to nepotrebujú a nepriatelia by Ti aj tak neverili.
 • Verný priateľ je ako mocná pevnosť. Kto takého má, má poklad.
 • Priateľ je ten, ktorý o Tebe všetko vie a predsa Ťa ma rád.
 • Skutočné priateľstvo je ako voda. Je nevyhnutná pre život a veľmi ťažko sa dá nájsť.
 • Kolísanie šťasteny testuje spoľahlivosť priateľov.
 • Nič nezmení názor na priateľa viac ako úspech - Tvoj alebo jeho.

 

 

 

* Všetky ceny sú uvedené s DPH 20%

Vaše čokolády vyrábajú:

Tatranské čokolády, s. r. o.