Čokoládové vinše k meninám

Pre Evu:
Bŕŕŕ…zubami mi drkoce,
už sú tu zas – Vianoce.
Pripravené sú už stromčeky,
nakúpené darčeky.
Nech máš tých darčekov veľmi veľa,
všetko naj k meninovianociam, milá Eva!
Odomňa máš darček sladký,
dve nádherné čokoládky.
Na meniny je tá prvá,
na Vianoce zas tá druhá.
A trochu klasiky tiež dobre bodne,
pribaľudem ponožky- krásne, modré.

Prichádzame na deň menín s naším skromným pozdravením,
prinášame čokoládu maličku z nášho oblúbeného butičku
s prianím zdravia v ďalšom žití, bez búrok a vlnobití.
Čo Ti k sviatku priať,
môžem Ti zablahoželať.
Posielam Ti básničku krátku
a čokoládu veľmi sladkú,
sladkú sladučkú i kytičku maličkú.

Aký darček na meniny,
čokoládku, či kvetiny?
Aspoň esemesku krátku
prifarbenú máličko
sladkou pusou na líčko.

Už je k sviatku Tvojho mena čokoláda pripravená.
Krásne slová, krásne dary, nech sa Ti vždy dobre darí.
V láske, šťastí život uži, zdravie stále nech Ti slúži.

K Tvojim dnešným meninám,
želám Ti, nech nie si sám,
nech Ťa radosť v duši plní,
nech sen sa Ti každý splní,
nech Ťa smútok obchádza,
nech Ťa život nezrádza,
posielam Ti pusu sladkú
a darujem Ti čokoládku.   

Ty vraj dnes máš meniny,
tak nestváraj koniny!
Darček chcem ti k sviatku dať,
veľa šťastia zaželať.
Miesto rumu, vodky, piva,
čokoládu som kúpila.
Veď od rumu, vodky, piva,
hlava by sa ti krútila.
A tak dáš si čokoládu
a budeš mať čistú hlavu.
Čokoládku tú si daj
a barom sa vyhýbaj !

Blahoželania na meniny, ktoré obsahujú slovo ČOKOLÁDA boli vytvorené v rámci Mikulášskej čokosúťaže.

Čokoládové vinše na narodeniny

Čokoládové vinše k sviatku

Čokoládové vinše na Mikuláša a Vianoce

Čokoládové vinše k výročiu svadby

Čokoládové vinše na Valentína

Originálne básne o čokoláde

* Všetky ceny sú uvedené s DPH 20%

Vaše čokolády vyrábajú:

Tatranské čokolády, s. r. o.