Obchodné podmienky

Vaša čokoláda je internetový obchod bez kamennej predajne. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na služby ponúkané prostredníctvom internetového obchodu www.vasacokolada.sk.

 
I. Vymedzenie pojmov
 
1. Predávajúci - prevádzkovateľom internetového obchodu www.vasacokolada.sk je
Tatranské čokolády s.r.o.

K potoku 554/9, 05935 Batizovce
IČO: 45591035
DIČ: 2023045321
IČ DPH: SK2023045321
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Odd.Sro, Vložka číslo 23093/P. 
 
IBAN: SK0665000000000020588884
SWIFT: POBNSKBAXXX

 

Predávajúci je platcom DPH.
 
Kontaktná osoba: Jana Gurníková – konateľ
Tel. 0911377388
(ďalej len "predávajúci").
 
2. Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
3. Elektronická objednávka - odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu. Akceptovaním cenovej ponuky a potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
4. Tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.vasacokolada.sk.
5. Čokoláda na mieru - čokoláda zhotovená podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Je to čokoládový produkt, ktorý bol špeciálne objednaný u dodávateľa predajcu pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bola predajcom vyžiadaná platba vopred.
6. Zmluvný vzťah - je považovaný za právoplatne uzavretý akceptovaním cenovej ponuky a potvrdením objednávky.
 
II. Predmet zmluvy
 
1.Predmetom zmluvy je dodanie tovaru uvedeného a ponúkaného prostredníctvom internetového obchodu www.vasacokolada.sk.
2. Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim vzniká doručením potvrdenia záväznej objednávky kupujúcemu.
 
III. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
 
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné.
3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde e-mailovým alebo telefonickým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
4. V prípade objednania "Čokolády na mieru", teda tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, si predávajúci vyhradzuje za tento tovar platbu vopred. Kupujúci poskytnutím platby vopred udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že čokoládový produkt, za ktorý bola poskytnutá platba spadá do okruhu čokoládových produktov  definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy.
5. Kupujúci má právo stornovať objednávku v deň vystavenia objednávky a to v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný a odoslaný. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, svoju e-mailovú adresu a popis objednaného tovaru. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou e-mailom.
6. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou e-mailom.
7. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak je kupujúci zaradený do zoznamu nedôveryhodných osôb, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho nákupná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.
9. Tovar zakúpený v internetovom obchode www.vasacokolada.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia v súlade so zákonom 108/2000 Z.z. Tovar musí byť v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Spolu s tovarom zašle predávajúcemu písomné Oznámenie o zámere odstúpiť od zmluvy, kópiu faktúry a číslo účtu pre vrátenie peňazí. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar nie je možné poslať na dobierku. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po doručení a skontrolovaní vráteného tovaru. Poštovné hradí kupujúci. 
 
IV. Dodacie podmienky
 
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa kupujúceho uvedená v objednávkovom formulári . Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený k prevzatiu v mieste sídla predávajúceho.
2.Predávajúci zašle tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, spravidla do 48 hodín. Ak si kupujúci vybral možnosť platby vopred, tovar sa pripravuje na expedíciu v čo najkratšom čase po pripísaní platby na účet predávajúceho, spravidla do 48 hodín.
3. V prípade "Čokolády na mieru" je dodacia lehota uvedené na stránke predávajúceho, zvyčajne maximálne 7 dní. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednanej čokolády alebo iné okolnosti vyžiadajú.
4.V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
5. Čokoláda je pri doprave bezpečne zabalená v krabici a prelepená páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste.
6. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci zásielku neprevezme a ihneď kontaktuje predávajúceho Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemôžme akceptovať.
7. Objednávky expedujeme okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že tovar nie je na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad, o čom je kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
8. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu. V prípade neprevzatia tovaru na dobierku je kupujúci považovaný za nedôveryhodnú osobu a v budúcnosti môže nakupovať v internetovom obchode www.vasacokolada.sk výhradne s platbou vopred.
 
V. Kúpna cena
1. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny ceny pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a dodávateľov tovaru.
2. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
3. Potvrdená cena tovaru je konečná. K potvrdenej cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa toho, aký spôsob dopravy si kupujúci zvolil. Balné kupujúci neplatí.
4. Zásielky zasielame  na území Slovenskej republiky. Do zahraničia je možné tovar doručiť po predchádzajúcom dohovore mailom alebo telefonicky, kde si dohodneme cenu za doručenie individuálne podľa danej objednávky.
5. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je vložená do každej zásielky spolu s tovarom. Slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 
VI. Spôsob platby
 
V internetovom obchode www.vasacokolada.sk môžete zaplatiť:
Bankovým prevodom vopred na účet predajcu (vedený v Poštovej banke) , ktorý je uvedený v e-maile kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Pokiaľ uhradíte platbu z účtu v Poštovej banke, je pripísaná na účet takmer okamžite. Z iných bánk trvá prevod spravidla 1-2dni. Ihneď po pripísaní platby na náš účet tovar pripravujeme na expedíciu, v prípade "čokolády na mieru" zadávame požiadavku do výroby.
 
 
VII. Spôsob dopravy
 
1. Čokolády predávané v internetovom obchode www.vasacokolada.sk bežne doručujeme na území Slovenskej republiky.
2. Čokoládové darčeky sú dôkladne zabalené v termo obale, aby boli bezpečne dopravené kupujúcemu v akomkoľvek počasí. Termo obal bezpečne ochráni čokoládu aj v extrémnych zimných či letných teplotách.
3. Spôsob dopravy si kupujúci zvolí a vyznačí v objednávkovom formulári. Je možné využiť   službu "doručenie"  alebo osobné prevzatie v sídle firmy.
4. Slovenská pošta. Poštou zasielame zásielky ako doporučený list 1. triedy. A to vo výnimočných prípadoch. To vtedy, keď je zásielka veľkosti listu (malých rozmerov) a medzi balíkmi by sa v rámci prepravy mohla poškodiť skôr, ako keď cestuje medzi listami. Je doručený v nasledujúci pracovný deň po odoslaní.
5. Kuriérska služba doručuje zásielky do 24 hodín od prevzatia zásielky, zvyčajne v čase od 7.00h do 16.00 hod., poštový kuriér doručuje do 48 hodín.  Kuriér si telefonicky overí, či Vás nájde v mieste dodacej adresy. V prípade, že v bežnej pracovnej dobe sa zdržiavate inde ako v mieste trvalého bydliska (napr. v práci), uveďte adresu dodania tam. (V tom prípade sa bude líšiť od fakturačnej adresy.) Urýchlite tým dodanie zásielky.  Za doručenie kuriérom sa k objednávke pripočíta suma 4,80 eur.
6. Osobné prevzatie tovaru v sídle firmy  - bez poplatku za dopravu.  Po individuálnom dohovore o čase prevzatia si môžete čokolády prevziať osobne v sídle firmy v Batizovciach. V tomto prípade sa k cene objednávky nepripočíta platba za dopravu.
 
VIII.Záručná doba a reklamácie
1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
2. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.
3. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
6. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie závady po predložení tovaru spolu s dokladom o zaplatení a stručným popisom závady.
7. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s návodom na použitie. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci, alebo ich častí, spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
8. Predávajúci nenesie zodpovednoať za poškodenie zásielky doručovateľom.  Pri poškodení zásielky doručovateľom je potrebné si uplatňovať reklamáciu priamo u doručovateľa (kurierska spoločnosť, Slovenská pošta). 
9. Reklamovaný výrobok je potrebné doručiť na adresu sídla firmy predávajúceho spolu s kópiou faktúry a popisom závady. Náklady na dopravu výrobku hradí kupujúci. Ak bude reklamácia uznaná za oprávnenú, kupujúci si môže uplatniť vrátenie dopravného u predávajúceho. Reklamovaný tovar nie je možné zaslať na dobierku predávajúcemu.
10. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej písomnej forme (napr. e-mail). Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
11. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru). Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (vrátenie peňazí) alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku.
 
IX. Ochrana osobných údajov
1. Osobné údaje nevyhnutné pre komunikáciu s kupujúcim sú považované za dôverné a budú použité výhradne pre obchodné a marketingové účely.
2. Odoslaním údajov vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto dôverné informácie neposkytne tretím stranám.
4. Pri registrácii kupujúci súhlasí so zasielaním noviniek, zaujímavých informácií a informácií o produktoch. Na prianie registrovaného zákazníka jeho osobné údaje vymažeme z našej databázy (zrušenie registrácie).
 
X. Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky zmeniť v prípade potreby.
5. Nadobudnutie účinnosti týchto Všeobecných zmluvných podmienok je od 26.7.2011
 

 

* Všetky ceny sú uvedené s DPH 20%

Vaše čokolády vyrábajú:

Tatranské čokolády, s. r. o.